Có 103 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-03-2021-bo-nhiem-xep-luong-giao-vien-thcs-cong-lap_93202115726.pdf
03/2021/TT-BGDĐTCông vănQuản trị viên09-03-2021
2 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT - Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt22gvdggvcngioi7e4d4b3b99_932021144820.pdf
22/2019/TT-BGDĐTCông vănQuản trị viên09-03-2021
3 Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thcsbtd-_ke_hoach_giao_duc_2020-2021_1811202014.docx
59/KH-THCS-BTĐCông vănTrường THCS Bình Trị Đông18-11-2020
4 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thcs_btd_bao_cao_qui_che_dan_chu_2020_1711202010.docx
60/BC-THCS-BTĐCông vănTrường THCS Bình Trị Đông17-11-2020
5 Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 902018ttbtc_1711202010.pdf
90/2018/TT-BTCCông vănBộ Tài chính17-11-2020
6 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2018347_34836-2017-tt-bgddt_171120209.doc
36/2017/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo17-11-2020
7 THÔNG TƯ 32/2020/TT-BGDĐT "Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở..."
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt_221020209.doc
32/2020/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo18-09-2020
8 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 902020ndcp_2710202014.pdf
90/2020/NĐ-CPCông văn 12-09-2020
9 Công văn 3280/BGDĐ-GDTrH "Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv3280huongdandieuchinhnddh288202010_2710202015.pdf
File thứ 2: cong_nghe_2710202015.docx
File thứ 3: dia_li_2710202015.docx
File thứ 4: gdcd_2710202015.docx
File thứ 5: hoa_hoc_2710202015.docx
File thứ 6: lich_su_2710202015.docx
File thứ 7: ngu_van_2710202015.docx
File thứ 8: sinh_hoc_2710202015.docx
File thứ 9: tin_hoc_2710202015.docx
File thứ 10: toan_1_2710202015.docx
File thứ 11: toan_2710202015.docx
File thứ 12: vat_li_2710202015.docx
3280/BGDĐ-GDTrHCông vănBộ giáo dục và đào tạo01-09-2020
10 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại ..."
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc_221020209.doc
26/2020/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo01-09-2020
11 Luật Giáo dục số 43/2019/QH14
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: luat-giao-duc-2019_2210202010.doc
43/2019/QH14Công vănQuốc hội05-08-2020
12 V/v tiếp tục tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: ve_tang_cuong_tuyen_truyen_pho_bien_pc_dich_covid-19_225202011.pdf
812/GDĐTCông văn 22-05-2020
13 KH Triển khai thực hiện Đề án " Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025" trong toàn Ngành Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: van_hoa_ung_xu_225202010.pdf
671/KH-GDĐTCông văn 22-05-2020
14 Thông tư 11/2020/TT-BGDĐT "Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-11-2020-tt-bgddt-huong-dan-thuc-hien-dan-chu-trong-hoat-dong-cua-co-so_225202010.pdf
11/2020/TT-BGDĐTCông văn 22-05-2020
15 Biên bản "Rà soát, bổ sung, điều chỉnh chiến lược phát triển nhà trường"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: btd-_17-18rasoatchienluocphattriennhatruong_85202011.doc
 Công văn 08-05-2020
1234567
Trường THCS Bình Trị Đông -Add:B15/22C Hương Lộ 2 Bình Trị Đông,Q Bình Tân.HCM