Có 108 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch Kiểm tra học kì I năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: btd-kh-kiem-tra-hk1-21-22-2_201202291219.pdf
File thứ 2: btd-kh-kiem-tra-hk1-21-22-2_201202291359.pdf
96/KH-THCS-BTĐCông vănQuản trị viên20-01-2022
2 QĐ về việc ban hành quy chế Dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Bình Trị Đông năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: binhtanbinhtridongqctt_16122021153134.pdf
32/QĐ-THCS-BTĐCông vănQuản trị viên16-12-2021
3 Quyết định " Về việc ban hành Quy chế kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh năm học 2021-2022"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: binhtanbinhtridongqcktdg_1612202115278.pdf
33/QĐ-THCS-BTĐCông vănQuản trị viên16-12-2021
4 Nghị quyết hội đồng trường học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: binhtanbinhtridongnqhdt_16122021152254.pdf
01/NQ HĐ-THCS-BTĐCông vănQuản trị viên16-12-2021
5 Kế hoạch giáo dục nhà trường Nh 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: binhtanbinhtridongkhgd_16122021144551.pdf
72/KH-THCS-BTĐCông vănQuản trị viên16-12-2021
6 Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT - Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-03-2021-bo-nhiem-xep-luong-giao-vien-thcs-cong-lap_93202115726.pdf
03/2021/TT-BGDĐTCông vănQuản trị viên09-03-2021
7 Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT - Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: tt22gvdggvcngioi7e4d4b3b99_932021144820.pdf
22/2019/TT-BGDĐTCông vănQuản trị viên09-03-2021
8 Kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2020 – 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: kh-thcsbtd-_ke_hoach_giao_duc_2020-2021_1811202014.docx
59/KH-THCS-BTĐCông vănTrường THCS Bình Trị Đông18-11-2020
9 Báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thcs_btd_bao_cao_qui_che_dan_chu_2020_1711202010.docx
60/BC-THCS-BTĐCông vănTrường THCS Bình Trị Đông17-11-2020
10 Thông tư số 90/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 902018ttbtc_1711202010.pdf
90/2018/TT-BTCCông vănBộ Tài chính17-11-2020
11 Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2018347_34836-2017-tt-bgddt_171120209.doc
36/2017/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo17-11-2020
12 THÔNG TƯ 32/2020/TT-BGDĐT "Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở..."
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-32-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-thcs-va-thpt_221020209.doc
32/2020/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo18-09-2020
13 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP Về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 902020ndcp_2710202014.pdf
90/2020/NĐ-CPCông văn 12-09-2020
14 Công văn 3280/BGDĐ-GDTrH "Về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: cv3280huongdandieuchinhnddh288202010_2710202015.pdf
File thứ 2: cong_nghe_2710202015.docx
File thứ 3: dia_li_2710202015.docx
File thứ 4: gdcd_2710202015.docx
File thứ 5: hoa_hoc_2710202015.docx
File thứ 6: lich_su_2710202015.docx
File thứ 7: ngu_van_2710202015.docx
File thứ 8: sinh_hoc_2710202015.docx
File thứ 9: tin_hoc_2710202015.docx
File thứ 10: toan_1_2710202015.docx
File thứ 11: toan_2710202015.docx
File thứ 12: vat_li_2710202015.docx
3280/BGDĐ-GDTrHCông vănBộ giáo dục và đào tạo01-09-2020
15 THÔNG TƯ 26/2020/TT-BGDĐT "Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại ..."
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong-tu-26-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-danh-gia-xep-loai-hoc-sinh-trung-hoc_221020209.doc
26/2020/TT-BGDĐTCông vănBộ giáo dục và đào tạo01-09-2020
12345678

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích