Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1279

Tổ Công Nghệ

 

Tổ Công Nghệ Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 8 thành viên:

Cô Trần Thị Kim Oanh – Tổ trưởng

Thầy Võ Văn Hoàng

Cô Trần Thị Ngọc Bích

Cô Nguyễn Thị Hòa

Thầy Nguyễn Hữu Hòa

Thầy Nguyễn Xuân Trọng

Thầy Nguyễn Minh Ngọt

Thầy Nguyễn Thành Bác

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164