Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1263

Tổ Nghệ Thuật

Tổ Nghệ Thuật Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 5 thành viên:

Cô Nguyễn Hoàng Thiên Hương – Tổ trưởng

Cô Lư Thị Ngọc Yến

Cô Hoàng Thị Phương Anh

Cô Trần Việt Cẩm Tú

Cô Trần Thị Minh Thư

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164