Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 2176

Tổ Sinh Học

Tổ Sinh Học Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 7 thành viên:

Cô Lý Thị Ánh Huyên – Tổ trưởng

Cô Nguyễn Thị Gấm

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Cô Trần Thị Lệ Quyên

Cô Nguyễn Kim Sa

Cô Phạm Thị Ngọc Linh

Cô Lê Thị Thu Hiền

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164