Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 1966

Tổ Sinh Học

Tổ Sinh Học Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 7 thành viên:

Cô Lý Thị Ánh Huyên – Tổ trưởng

Cô Nguyễn Thị Gấm

Cô Nguyễn Thị Ngọc Thủy

Cô Trần Thị Lệ Quyên

Cô Nguyễn Kim Sa

Cô Phạm Thị Ngọc Linh

Cô Lê Thị Thu Hiền

87