Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 2054

Tổ Tiếng Anh

Tổ Tiếng Anh Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 11 thành viên:

 Cô Võ Thị Thu Nga – Tổ trường

Cô Nguyễn Thị Mỹ Linh – Tổ phó

Cô Trần Thị Hoàng Anh

Cô Tống Phạm Hải Ly

Thầy Phạm Văn Nguyễn

Cô Lâm Thị Khánh Nhân

Cô Nguyễn Ngọc Uyên Phương

Thầy Trần Tuấn Sơn

Thầy Trần Văn Tây

Cô Hà Thị Thuý

Cô Trần Thị Út

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164