Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 3201

Tổ Toán Học

Tổ Toán Học Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 15 thành viên:

 Thầy Trần Minh Mẫn – Tổ trưởng

Thầy Lại Trường Duy – Tổ phó

Cô Trần Trương Bửu Ái

Cô Trần Thị Hà

Thầy Nguyễn Văn Hoàng

Thầy Nguyễn Huy Hùng

Cô Đặng Trần Thảo Lam

Cô Dương Nguyệt Minh

Cô Lê Thị Thuỷ Ngân

Cô Trương Thị Mỹ Nhân

Cô Đặng Quỳnh Như

Cô Nguyễn Thị Hạnh Phi

Thầy Nguyễn Công Phú

Cô Nguyễn Đăng Phương

Huỳnh Ngọc Tuyền

 

 

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164