Thứ năm, 7/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 2380

Tổ Văn Phòng

Tổ Văn Phòng Trường THCS Bình Trị Đông năm học 2017-2018 gồm có 15 thành viên:

Cô Đỗ Thị Đan Trâm – Tổ trưởng

Cô Trương Bảo Thụy – Tổ phó

Cô Bùi Thị Thùy Dung

Thầy Huỳnh Công Đặng

Cô Nguyễn Thị Thu Hà

Thầy Nguyễn Thanh Hải

Cô Phạm Thi Hiền

Cô Hồ Mỹ Linh

Cô Nguyễn Thị Ngon

Cô Lê Thị Tám

Cô Trần Thị Hồng Thắm

Cô Trần Thị Thu Thủy

Thầy Phan Văn Tiến

Cô Trần Thị Ngọc Yến

Thầy Nguyễn Hoàng Hải

 

 

 

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164