Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 235

MÔN TOÁN 8 - ĐÀI PT - TH HÀ NỘI

Để xem các bài giảng Ôn tập môn Tiếng Anh hãy nhấp vào link dưới đây và chọn bài.

https://www.youtube.com/watch?v=PPNlvHcneK8&list=PLQeh9OeQXJE--H4rpp0aNlo9rJCgtWxku

Các bài giảng sẽ được cập nhật mỗi tuần.

 

Viết bình luận

88