Thứ hai, 11/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 332

MỸ THUẬT 6 - CHỦ ĐỀ VẼ TRANH ĐỀ TÀI "Cách vẽ dáng người sinh động" (TIẾT 3)

Để xem bài giảng hãy truy cập vào đường link phía dưới. Xin cám ơn.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqIJJxYQrIS9a3dmTJ9KswEQFvjdjEI2gCCXbg2CepaKtx-g/viewform?vc=0&c=0&w=1

Viết bình luận

86