Thứ năm, 16/12/2021, 15:58
Lượt đọc: 195

KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

Hội đồng tuyển dụng trường THCS Bình Trị Đông trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2021.

Tác giả: Quản trị viên
Nguồn tin: Văn thư

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164