Chủ nhật, 27/5/2018, 0:0
Lượt đọc: 621

Thông báo tập trung thí sinh dự thi viên chức

Thí sinh dự thi viên chức tập trung lúc 8h thứ 2 ngày 28/05/2018 tại trường THCS Bình Trị Đông để nghe hội đồng tuyển dụng phổ biến quy chế thi.

Thí sinh dự thi viên chức tập trung lúc 8h thứ 2 ngày 28/05/2018 tại trường THCS Bình Trị Đông để nghe hội đồng tuyển dụng phổ biến quy chế thi.

Viết bình luận

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164