Thứ hai, 27/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 207

MÔN NGỮ VĂN 6 - ĐÀI PT - TH HÀ NỘI

Để xem các bài giảng môn Ngữ Văn hãy nhấp vào link dưới đây và chọn bài.

https://www.youtube.com/watch?v=oog2l3NqCZs&list=PLQeh9OeQXJE_VRa2b6gFEVtoGrFEaeSsV

Các bài giảng sẽ được cập nhật mỗi tuần.

 

Viết bình luận

87